Het eerste gesprek is een wederzijdse kennismaking waarin ik een inschatting maak of ik de juiste persoon ben om je op dit moment te helpen. Daarna volgt een intake, bestaande uit enkele gesprekken en vragenlijsten. De vragenlijsten zullen via een beveiligde online omgeving gaan (Therapieland) waar u ook delen van de behandeling kan volgen.

Na afronding van de intake bespreek ik mijn bevindingen en het behandeladvies. Als je daarmee eens bent, stellen we samen een behandelplan op. Hierin staat hoe vaak de sessies plaatsvinden, wat de werkwijze is, aan welke doelen we werken en hoe lang.

Aanmelding kan uitsluitend via email. Ik zal binnen een week contact opnemen. Het is erg wisselend wanneer ik een afspraak kan aanbieden. Kijk voor actuele informatie bij contact. Mocht mijn wachttijd te lang zijn, dan kan je huisarts of je verzekeraar andere hulpverleners aandragen.

Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

De legpuzzel: een metafoor

Ik vergelijk mijn werk vaak met het maken van een legpuzzel: je komt bij mij een doos vol losse stukjes. Je aanpak om de puzzel te maken is tot nu toe nog niet echt bevredigend gebleken, je hebt wel wat stukjes bij elkaar, misschien wat randjes al gelegd, maar het geheel is nog niet te zien. Dat maakt je boos, angstig, onmachtig of verward. Misschien ben je er al zo lang mee bezig dat je ontmoedigd bent geraakt en er geen vertrouwen meer in hebt. Ik ben bedreven in puzzelen, ik vind het leuk en ik help je graag. Omdat ik de stukjes voor het eerst zie, is mijn blik onbevangen, onbevooroordeeld en ben ik nieuwsgierig. Ik wil heel graag ontdekken welke stukjes bij elkaar horen. Samen gaan we aan de slag: door beelden en woorden te geven aan je ervaringen worden de puzzelstukjes zichtbaar. We blijven samen net zo lang passen, proberen en kijken tot we het geheel zien. Als de hele puzzel er ligt, met misschien wat open plekjes, geeft dat inzicht, rust en houvast. Vaak is dan ons gezamenlijke werk gedaan en weet je hoe je zelf verder kan, met vertrouwen.