Hoogbegaafd zijn betekent niet zomaar een garantie op een gelukkig en succesvol leven. Veel hoogbegaafden ervaren moeilijkheden in de omgang met zichzelf, met anderen, met school en werk. Vaak zijn deze moeilijkheden in eerste instantie niet goed te (be)grijpen, en soms is er sprake van een lange hulpverleningsgeschiedenis waarin hoogbegaafdheid nauwelijks een plek heeft gekregen. De complexiteit van hoogbegaafd zijn wordt nogal eens onderschat, en kennis schiet vaak tekort. Hierdoor kan het zijn dat er verkeerde diagnoses gesteld zijn. Zo kan het kan zijn dat hoogbegaafdheid werd verward met bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis, AD(H)D, of een persoonlijkheidsstoornis. Maar het kan ook gelijktijdig voorkomen. Het is van groot belang om goed te snappen wat wat is, zodat je ook kunt ontdekken waar je wat aan kan doen, en wat je moet leren te accepteren.

Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk?

Formeel wordt van hoogbegaafdheid gesproken als je een IQ hebt van 130 of hoger (gescoord op een gestandaardiseerde IQ test zoals de WAIS). Maar hoogbegaafdheid zijn betekent meer dan hoog intelligent zijn. Het gaat ook gepaard met een verhoogde mate van sensitiviteit, gedrevenheid en creativiteit. Informatie en prikkels worden intenser waargenomen en anders verwerkt. Daarbij komt het nogal eens voor dat hoogbegaafden ook beelddenkers zijn en in mindere mate begripsdenkers, wat voor misverstanden en leermoeilijkheden kan zorgen. Een sterk rechtvaardigheidsgevoel leidt makkelijk tot conflicten met de omgeving als er onrecht ervaren wordt. Een (te) sterk verantwoordelijkheidsgevoel wordt ook vaak gezien, wat kan leiden tot burnout. Daarnaast zien we dat veel hoogbegaafden onderpresteren, om toch maar 'erbij te horen' of vanwege leermoeilijkheden. Het 'anders' voelen dan anderen kan ertoe leiden dat men zich zo gaat aanpassen aan wat er verwacht wordt, of aan de omgeving, dat het gevoel wie je eigenlijk zelf bent overschaduwd wordt of soms zelfs helemaal kwijt is.

Wat kan ik voor je betekenen?

De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in hulpverlening aan hoogbegaafde volwassenen. Door samen te onderzoeken wat hoogbegaafdheid is, wat het voor jou betekent, hoe het je leven heeft beïnvloed, wat je erdoor hebt opgelopen en misgelopen, krijg je meer inzicht in jezelf, je hoogbegaafdheid en je moeilijkheden. Soms is het zinvol om een IQ test te doen, maar dat is niet altijd nodig.

Waar kunnen de gesprekken bijvoorbeeld uit bestaan?

- informatie over hoogbegaafdheid.
- persoonlijkheids- en/of intelligentieonderzoek.
- wat heb je opgelopen en misgelopen?
- wat heeft het je gebracht, wat is je kracht?
- werk- en relatieproblemen (herkennen en veranderen).
- opvoedingsmoeilijkheden (bij eveneens hoogbegaafde kinderen).
- existentiële eenzaamheid en zingeving.

Voor meer informatie over een IQ-onderzoek, download info info IQ onderzoek. Dit onderzoek kan ook gebruikt worden voor de toelating voor Mensa (totaal IQ moet dan minstens 130 zijn).