In 2022 wordt het huidige vergoedingsstelsel op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC) vervangen door het Zorg Prestatie Model (ZPM).

In het ZPM is de DSM classificatie als onderdeel van de diagnose niet meer leidend, maar de zorgzwaarte die van uw klachten uitgaat. Om dit te kunnen bepalen is een intake en vragenlijst onderzoek nodig. Ook verdwijnt daarmee het verschil tussen B-GGZ en S-GGZ. Wat blijft is dat u een verwijsbrief van uw huisarts nodig heeft om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor meer informatie download hier de Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.

Voor 2022 heb ik contracten afgesloten met CZ, Caresq, Menzis, Eno, ONVZ, DSW, Zorg en Zekerheid, ASR en Zilveren Kruis. Voor deze verzekeraars geldt dat uw behandeling vergoed wordt (m.u.v. uw eigen risico). Voor overige verzekeraars dient u zelf van te voren te informeren hoeveel u vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van uw polis. Vermeld dit altijd bij uw aanmelding.

No-show: afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt 60,- euro.

Niet verzekerde zorg en vrijwillig zelfbetalers

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf betaalt. Hier voor geldt het zgn. OZP tarief (onverzekerde zorg prestatie). Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa (voor 2022: € 117,33 per uur). In mijn praktijk breng ik € 115 in rekening.

Tarieven buiten de gezondheidszorg

Voor supervisie, leertherapie, onderwijs, intervisie, training etc. wordt een prijsafspraak op maat gemaakt. Tarieven liggen tussen de €110 en €175 excl BTW per uur.

In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld bij coaching voor een ondernemer, of bij supervisie of (leer)therapie voor een professional (beroepskosten), of in het kader van een opleiding in de GGZ.

IQ onderzoek kost € 800,- inclusief nabespreking en rapportage.