Het vergoedingenstelsel voor de GGZ is verdeeld in BGGZ (basis geestelijke gezondheidszorg) en SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg). Ik heb met de meeste verzekeraars contracten voor zowel de BGGZ als de SGGZ. Zowel voor 2017 en 2018 zijn dat: CZ/Deltaloyd/Ohra, Menzis, Zilveren Kruis/Achmea, DSW, Multizorg, UVIT.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb, wordt 100 % van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz gehanteerd.  Uw zorgverzekering vergoedt dan een deel van de kosten van de behandeling. Zie voor meer informatie uw eigen polisvoorwaarden.

No-show: afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt 50,- euro.

Wanneer S-GGZ?

Psychotherapie bij complexe problematiek valt onder de S-GGZ, en wordt vanuit de basisverzekering vergoed en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt na afsluiting van de gehele behandeling of na een jaar aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Ik heb met nagenoeg alle verzekeraars contracten wat betekent dat er direct aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt. Alleen uw eigen risico worden door uw verzekeraar aan u in rekening gebracht, de rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Wanneer B-GGZ ?

Dit betreft kortdurende psychologische zorg, en is bedoeld voor lichte psychische problematiek.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zgn. OZP tarief (onverzekerde zorg prestatie). Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa en is voor 2018: € 101,03 per consult (45 minuten). In mijn praktijk breng ik €100 in rekening.

Zelfbetalers binnen de gezondheidszorg

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de s-ggz en b-ggz.

Tarieven buiten de gezondheidszorg

Voor supervisie, leertherapie, onderwijs, intervisie, training etc. wordt een prijsafspraak op maat gemaakt. Tarieven liggen tussen de €100 en €130 ex BTW per uur.

In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld bij coaching voor een ondernemer, of bij supervisie of (leer)therapie voor een professional (beroepskosten), of in het kader van een opleiding in de GGZ.

IQ onderzoek kost € 695 ex BTW inclusief voor- en nabespreking en rapportage.