Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts, en er een diagnose gesteld kan worden. Vanaf 2022 gebruiken de zorgverzekeraars als vergoedingssysteem het Zorg Prestatie Model (ZPM). In het ZPM is de diagnose niet meer leidend, maar de zorgzwaarte die van uw klachten uitgaat. Om dit te kunnen bepalen is een intake en vragenlijst onderzoek nodig. Het tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en is gebaseerd op de geleverde zorg (bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling of intercollegiaal overleg) en de duur van de sessie, het beroep van de behandelaar en de setting waarin de behandeling heeft plaatsgevonden. Mijn praktijk valt onder het beroep ‘Psychotherapeut’, binnen de ambulante zorg, en is passend bij Kwaliteitsstatuut sectie II. Voor meer informatie download hier de Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.

Geen contracten vanaf 2023

Vanaf 2023 zal ik volledig contractvrij gaan werken (zie voor meer informatie https://contractvrijepsycholoog.nl/). Tot 31 december 2022 zal uw behandeling bij mij nog op dezelfde manier zoals nu vergoed worden. Vanaf 1-1-2023 wordt uw behandeling deels of volledig vergoed afhankelijk van uw polis. Als u een naturapolis heeft, wordt een deel van de behandeling vergoed (tussen de 65% en 80%). Het resterende bedrag moet u zelf betalen. Bij een (zuivere) restitutiepolis wordt 100% vergoed. Sommige verzekeraars vereisen dat u toestemming van te voren vraagt. Dit staat los van uw eigen risico, dat moet iedereen betalen onafhankelijk van de polis die u heeft. Informeer uzelf goed over de voorwaarden van uw verzekeraar! Op zorgwijzer.nl vindt u goede informatie.

Vanaf januari 2023 krijgt u maandelijks een factuur die u binnen 2 weken moet voldoen. Deze factuur kunt u dan zelf indienen bij uw verzekeraar voor uw vergoeding.

Tarieven 2023 (door de NZa vastgesteld):

Consulttype Tijdsduur  Tarief
Intake screening 15 minuten  €          71,65
Diagnostiek 30 minuten  €        122,37
Diagnostiek  45 minuten  €        172,98
Diagnostiek (intake) 60 minuten  €        199,34
Behandeling 15 minuten  €          59,17
Behandeling 30 minuten  €        103,26
Behandeling 45 minuten  €        147,95
Behandeling  60 minuten  €        176,30

 

No-show: afspraken kunnen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak kosteloos geannuleerd worden per email, sms of telefoon. Bij niet of niet tijdig annuleren krijgt u een factuur van 60 euro. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

 

Niet verzekerde zorg en vrijwillig zelfbetalers

De behandeling van gezondheidsklachten die niet onder verzekerde zorg vallen betaalt u zelf. Dit geldt onder meer relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Hiervoor geldt het zgn. OZP tarief (onverzekerde zorg prestatie). Ook als u zelf ervoor kiest u behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld om uw privacy maximaal te bewaken. Er gaat dan geen informatie naar een verzekeraar. Het maximum OZP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa (voor 2022: € 117,33 per uur). In mijn praktijk breng ik € 115 in rekening.

Een IQ onderzoek wordt niet vergoed en kost € 800,- inclusief nabespreking en rapportage.

Tarieven buiten de gezondheidszorg

Coaching 60 min: € 145  ex BTW, € 175  incl BTW (21%)
Supervisie 45 min: € 110
(Duo) supervisie 60 min: € 145
Leertherapie 45 min: € 110

Voor onderwijs, intervisie, training etc. wordt een prijsafspraak op maat gemaakt. Tarieven liggen tussen de € 110 en € 175 excl BTW per uur.

In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld bij coaching voor een ondernemer, of bij supervisie of (leer)therapie voor een professional (beroepskosten), of in het kader van een opleiding in de GGZ.