In 2022 wordt het huidige vergoedingsstelsel op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC) vervangen door het Zorg Prestatie Model (ZPM). Alle lopende behandeltrajecten moeten eind 2021 administratief worden afgesloten, en kunnen in 2022 opnieuw geopend worden mits deze voldoen aan de voorwaarden binnen het nieuwe ZPM stelsel. Dan zal ook opnieuw uw eigen risico aangesproken worden. Deze wijzigingen kunnen als gevolg hebben dat niet (meer) alle behandelingen bij mij vergoed worden. Dat zullen we per persoon moeten bekijken en bespreken.

In het ZPM is de DSM classificatie als onderdeel van de diagnose niet meer leidend, maar de zorgzwaarte die van de klachten uitgaat. Om dit te kunnen bepalen is een intake en vragenlijst onderzoek nodig. Ook verdwijnt daarmee het verschil tussen B-GGZ en S-GGZ.

Voor 2022 heb ik contracten afgesloten met CZ, Caresq, Menzis, Eno, ONVZ, DSW, Zorg en Zekerheid, ASR en Zilveren Kruis.

No-show: afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat u buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief voor no-show bedraagt 55,- euro.

 

INFORMATIE OVER 2021:

Het vergoedingenstelsel voor de GGZ is verdeeld in BGGZ (basis geestelijke gezondheidszorg) en SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg). Ik heb met de volgende verzekeringscoöperaties contracten voor 2020 voor zowel de BGGZ als de SGGZ: DSW, CZ, Menzis, Zilveren Kruis/Achmea, VRZ en Caresq. Uw behandeling wordt dan direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb, wordt 100 % van de door de NZa vastgestelde tarieven voor de gespecialiseerde ggz en basis-ggz gehanteerd. Uw zorgverzekering vergoedt dan (een deel van) de kosten van de behandeling. U moet in dit geval zelf eerst de declaratie betalen en vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. Zie voor meer informatie uw eigen polisvoorwaarden.

Houdt u er rekening mee dat altijd uw eigen risico wordt aangesproken. Uw behandeling kan niet eerder dan na afsluiting of na een jaar behandeling worden gedeclareerd, pas dan krijgt u ook de afrekening.

 

Wanneer S-GGZ?

Psychotherapie bij complexe problematiek valt onder de S-GGZ, en wordt vanuit de basisverzekering vergoed en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt na afsluiting van de gehele behandeling of na een jaar aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Ik heb met nagenoeg alle verzekeraars contracten wat betekent dat er direct aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt. Alleen uw eigen risico worden door uw verzekeraar aan u in rekening gebracht, de rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Wanneer B-GGZ ?

Dit betreft kortdurende psychologische zorg, en is bedoeld voor lichte psychische problematiek.

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zgn. OZP tarief (onverzekerde zorg prestatie). Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa. In mijn praktijk breng ik €100 in rekening.

Zelfbetalers binnen de gezondheidszorg

Het tarief voor cliënten die de behandeling zelf betalen is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de s-ggz en b-ggz.

Tarieven buiten de gezondheidszorg

Voor supervisie, leertherapie, onderwijs, intervisie, training etc. wordt een prijsafspraak op maat gemaakt. Tarieven liggen tussen de €110 en €175 excl BTW per uur.

In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld bij coaching voor een ondernemer, of bij supervisie of (leer)therapie voor een professional (beroepskosten), of in het kader van een opleiding in de GGZ.

IQ onderzoek kost € 800,- inclusief nabespreking en rapportage.