Ongecontracteerde zorg.

Vanaf 2023 werk ik volledig zonder contracten met zorgverzekeraars. Psychologische behandeling wordt ook dan (deels) vergoed vanuit de basisverzekering als u een verwijzing heeft van uw huisarts.
Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Als u een naturapolis heeft, wordt een deel van de behandeling vergoed (tussen de 65% en 80%). Het resterende bedrag moet u zelf betalen. Bij een (zuivere) restitutiepolis wordt 100% vergoed. Dit staat los van uw eigen risico, dat moet iedereen betalen onafhankelijk van de polis die u heeft. Het staat ook los van een aanvullende verzekering. Op zorgwijzer.nl vindt u goede informatie. Ook kunt u mij vragen na te kijken hoeveel u vergoed kan krijgen per consult, als u de naam van uw polis doorgeeft.

Hoe lang een behandeling duurt hangt af van uw klachten en hulpvraag. Vanaf 2022 gebruiken de zorgverzekeraars als vergoedingssysteem het Zorg Prestatie Model (ZPM). In het ZPM is de zorgzwaarte die van uw klachten uitgaat leidend voor de duur van uw behandeling. Om dit te kunnen bepalen is een intake en vragenlijst onderzoek nodig. Daarna volgt een advies met behandelvoorstel.

Vanaf het moment van de intake krijgt u maandelijks een factuur die u binnen 2 weken moet voldoen. Deze factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw verzekeraar voor uw vergoeding.

No-show: afspraken kunnen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak kosteloos geannuleerd worden per email of telefoon. Bij niet of niet tijdig annuleren krijgt u een factuur van 75 euro. Deze factuur moet u zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Tarieven 2024 (door de NZa vastgesteld):

Het tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en is gebaseerd op de geleverde zorg (bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling of intercollegiaal overleg) en de duur van de sessie, het beroep van de behandelaar en de setting waarin de behandeling heeft plaatsgevonden. Mijn praktijk valt onder het beroep ‘Psychotherapeut’, binnen de ambulante zorg, kwaliteitsstatuut sectie II. Voor meer informatie download hier de Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie. Hieronder ziet u een overzicht van de meest voorkomende consulten. Een intake is diagnostiek 60 min en een behandelsessie is doorgaans 45 min.

Naam Nza tarief
Behandeling 5 minuten € 34,53
Diagnostiek 15 minuten € 75,41
Behandeling 15 minuten € 62,65
Diagnostiek 30 minuten € 129,32
Behandeling 30 minuten € 109,37
Diagnostiek 45 minuten € 183,07
Behandeling 45 minuten € 156,72
Diagnostiek 60 minuten € 211,06
Behandeling 60 minuten € 186,80
Diagnostiek 75 minuten € 257,87
Behandeling 75 minuten € 230,38
Diagnostiek 90 minuten € 315,90
Behandeling 90 minuten  281,27
Diagnostiek 120 minuten  440,15

 

Niet verzekerde zorg en vrijwillig zelfbetalers

De behandeling van gezondheidsklachten die niet onder verzekerde zorg vallen betaalt u zelf. Dit geldt onder meer relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen. Hiervoor geldt het zgn. OZP tarief (onverzekerde zorg prestatie). Ook als u zelf ervoor kiest u behandeling zelf te betalen, bijvoorbeeld om uw privacy maximaal te bewaken. Er gaat dan geen informatie naar een verzekeraar. Het maximum OZP-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa (voor 2024 is dit €132,24 per sessie (45 min contacttijd en 15 min indirecte tijd). In mijn praktijk breng ik €120 in rekening.

Een IQ onderzoek wordt niet vergoed en kost € 850,- inclusief nabespreking en rapportage.

Tarieven buiten de gezondheidszorg

Coaching 60 min: €150  ex BTW, € 181,50  incl BTW (21%)
Supervisie 45 min: €115
(Duo) supervisie 60 min: € 150
Leertherapie 45 min: €115

Voor onderwijs, intervisie, training etc. wordt een prijsafspraak op maat gemaakt. Tarieven liggen tussen de € 115 en € 180 excl BTW per uur.